Historické certifikáty

Táto stránka obsahuje históriu certifikátov certifikačnej autority CA Disig a akreditovanej certifikačnej autority CA Disig, ktoré boli používané na podpisovanie certifikátov pre koncových užívateľov a na podpisovanie vydaných časových pečiatok a ich platnosť už skončila. V prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete mať k dispozícii niektorý z tu uvedených certifikátov, môžete si ich pozrieť resp. nainštalovať po kliknutí na linku, Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Certifikačná autorita CA Disig - používaný na podpisovanie KC do 27.6.2018
Sériové číslo: 00 F4 (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 8. december 2009
Platný do: 8. december 2019
SHA 1 (DER): 44009b28af244949f52a570be7767bd25c5fbe75
SHA 256 (DER):: 3a67305ae710bb5c3bea33f0e09c21fd4f87eb9772ce9cc4949c53006a648aeb
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Akreditovaná certifikačná autorita CA Disig - používaný na podpisovanie KC do 31.12.2009
Sériové číslo: 27 c2 (vydavateľ KCA2)
Platný od: 9. októbra 2007
Platný do: 9. októbra 2011
SHA 1 (DER): d02e38190910c6982fd81f62d9ddd96e19a0bca5
SHA 256 (DER):: 5872456739b61bfeb55d8715567a2e815fa09147af0ac998685ca27b5b969547
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT

Koreňová certifikačná autorita CA Disig (sha1RSA)

  • CA Disig I1 Certification Service
  • CA Disig I2 Certification Service
Certifikačná autorita CA Disig Koreňová (hlavná) certifikačnou autoritou pre CA Disig I1 Certification Service a CA Disig I2 Certification Service. Na podpisovanie využívala podpisový algoritmus sha1RSA.
Sériové číslo: 01
Platný od: 22. marca 2006
Platný do: 22. marca 2016
SHA 1 (DER): 2ac8d58b57cebf2f49aff2fc768f511462907a410
Platný do: 92bf5119abeccad0b1332dc4e1d05fba75b5679044ee0ca26e931f744f2f33cf
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
CA Disig I1 Certification Service Certifikačná autorita, podriadená certifikačnej autorite CA Disig, ktorá vydávala výhradne SSL certifikáty pre server.
Sériové číslo: 021c8d95a0308df09c0000000000611515
Platný od: 31. mája 2012
Platný do: 15. marca 2016
SHA 1 (DER): 28e8a47f803cb968036f494cc3b1390d77fcde80
Platný do: 0a512e9d1c545725d4c34969d9bbc039c1a111d06346fb026b81e053d3aee1cf
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
CA Disig I2 Certification Service Certifikačná autorita, podriadená certifikačnej autorite CA Disig, ktorá vydávala certifikáty pre elektronický podpis pre vyhradených zmluvných partnerov spoločnosti Disig, certifikáty pre používateľov aplikácie Disig pdf Signer a komerčné certifikáty pre podpisovanie e-mailov, faktúr ap.
Sériové číslo: 0276a679ef7913b12e000000000061a4a8
Platný od: 1. augusta 2013
Platný do: 15. marca 2016
SHA 1 (DER): 7ac5df25e7952e1ad8884faaece82e68fefb90fd
Platný do: 7e6ee8509a11bc11a8ca89e63a5ae320cf683cfbd9e65582fad9dc9edcfd7344
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

TSA CA Disig - ukončené vydávanie časových pečiatok

Zoznam certifikátov, určených na vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok poskytovateľom dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s., ktorých používanie bolo ukončené.

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎00F47E97CD05A84D9B
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): 0978387f7cf4df765240dc1d1e185dee3107d1fc9be9e716e2ca54182b78e552
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 00C61A03944608F570
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): aaccc22ee549c2a895010fd67fc125540e8952f88835999b47d70653b5dda984
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 0095C7846B6F5245CC
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): d818f381290ed05fd143aeb645afb7658cbe3a7d9d58450cf41c5e08e239dd69
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 11288A4C1FB9800067E3
Platný od: do: 8. júna 2020 - 3. november ‎2025
SHA 256 (DER): 516f00ef296f2c02da2ac0159868cd6687818395e801eaee1280382fdd3ff394
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 116B74FD0E3012004ABF
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): f165a441df0d7605d1af67ca131fce6c210c408b8352fa5db2e1ed822eca3d8b
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11740CC235C2690043C3
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 64def3c8bd71f8eefec72993623b67a34f3aaf36e9e67af7e5e74c1157ffcfa7
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11D622ED835740002D31
Platný od: do: 16. júla 2018 - 14. júla ‎2024
SHA 256 (DER): cb3318e88e441039ca548c83fb444d8b91fd3e78c7d317c6564dd16825154465
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11078E40E29D210013C5
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 31. júla ‎2023
SHA 256 (DER): a4093af0b3717e51658ac1ecdf923ce5f95cc724b9cda164b07aa0ea8d5abc57
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 00F5F53954D068BA9F
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): f636ae60a32b54a134d9a6e375f5bcfbf6804d6be2e4b348ab8210f4e4ed6c58
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 00A2F83F74025DD525
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): 5fe5a5d1c062f8c7c53deeb6f6a7e5b9da19a08832f3491873817a54d28c601e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 008A5C9BC0F7CDEACB
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): bf1d8ce2130a70966d24a2a8103f3599dd162f7e6aa21ac4d5e87d2866076cfa
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: ‎1187D9B5289E8C0067E4
Platný od: do: 8. júna 2020 - 3. november ‎2025
SHA 256 (DER): 7ff867d17b714d7c030c9e55c819bba4069ccf0ecd59694036d4087cecada7cc
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: ‎116DD6525E3A35004AC0
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): 869042f985c670616a0380c9ab9529a801c5f431b10f3ab52033fbd139d75b85
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11BD6C55EBDEC40043C4
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 47e2d6e6cf4d17c931a8d98e8adee071c9096b91abdcd7c1e9525a8820e01152
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11CEE5AC0131DC002D32
Platný od: do: 16. júla 2018 - 14. júla ‎2024
SHA 256 (DER): 2042c4e1923c7b54e8a50e7a186fa2310ba24d837159a28bfdc35540f75db795
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11496D6BC661920013C6
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 31. júla ‎2023
SHA 256 (DER): e70e1ff7578b2608a243ee1be7d0860d321523ae7512eba64faec2291a29f952
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00F785C27F7CBE0BB3
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): 9cb00d91e3502efb64df494f57136ffe286a0ad85b5c73f02868e088819a6d284a
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 00E9032DEADC45AFFB
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): 9c86bf31b8b4a5e7830c771c6e8ee81118c9192f8d7870d229f0732764b927d1
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 00BEA8142E2F0123F5
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): 9ea8df018310df46e5346ed156174f647d38cb1ae4778ec4e65b9ae7546a7298
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 110E2717BE36AF0067E5
Platný od: do: 6. júna 2020 - 3. novembra ‎2025
SHA 256 (DER): de461b4c32cb815c553a096816fbe6dbcfa00fe9b8aa120e4e70ecefb7f78c41
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 1333A9E937937004AC1
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): 2046ab498d18fb95b8b0c1e99b19d43e42cff6165466b827d10c34fc1f43176a
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 1151881E6492C60043C5
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): be3295f4a042952670e76313bc9c354482d801d2579075214d73dfd498d07ce7
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11A2C2895484E2002D33
Platný od: do: 16. júla 2018 - 14. júla ‎2024
SHA 256 (DER): 27286ecbedd82243310331d847223d0df53fb864d637bafa562c200e3916a222
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11175B07C5BD500013C7
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 31. júla ‎2023
SHA 256 (DER): 9caa113f39e6cbddb345819cbb00e3e80ec86d1acafdd911721df75ca4f0c93b
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: 11EA42395A559100A368
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): e961d151b09b4ec057a4ce932f1860af9b94620ed94fba4d64405ba3fb76cacf
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 11C91D876FDE09009CFD
Platný od: do: 16. júna 2022 - 24. júna 2024
SHA 256 (DER): 5add3a7de47716d4ef54f588d5a2495673e661e053e1f25e664defb7ceb7ec73
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 116BB7E2D70826008B90
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): d5089db956908ec54dee543be2af38c81a5250c3ad18d4d9ddb09fc1731700ee
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 11A6FC4F7DB324006AB6
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): cda7ce61e65cde318e7a38d7cca77d525029ea0c1c20ab08c8f6afe79e09f0ef
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11305EDB2956FB0043C0
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): cda7ce61e65cde318e7a38d7cca77d525029ea0c1c20ab08c8f6afe79e09f0ef
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 1121659E95C39C002D2E
Platný od: do: 16. júla 2018 - 15. júla ‎2020
SHA 256 (DER): 51d79375edf6268c9ba341144b60406a95f07eeba3c960b630df9bda5814cb57
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 110DB1889CDE2C0013C2
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 1. augusta ‎2019
SHA 256 (DER): 3a50166abd7e5048a086a3ec148611a7f39eacee3af3d8e928dab91364dc59f8
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: 11F3CBE996A72D00A369
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): ce82190a5789052d87905689c7d326010df6caf95c7b8fcbfaa1fc31ff9673d7
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 11FF6F44B55B11009CFE
Platný od: do: 16. júna 2022 - 24. júna 2024
SHA 256 (DER): a8affa6a9eb8933380367943af16a60c125d438531b11cf5d13a70846af243be
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 11CBA917A7BB27008B91
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): e18a44d54aa6dbddbe794a3195d95876b6b457f57c3f2d8d401c13da92b4c9bb
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo: 119E51D3EB7D7D006AB7
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): 6348450eab092e4f83a8efe2614f3075a708d86d84bd23fff167be1f9488ad84
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 118803D641DC3A0043C1
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 83b8aa0d088efa682c74abf6307bc4a54cd02da656aad1f815acaef4864c5e0
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11BC5E3358B987002D2F
Platný od: do: 16. júla 2018 - 15. júla ‎2020
SHA 256 (DER): 2841d18d562a525f8e07be08cea954cb037c650c9ebe69f5c910c448a0b9850c
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 1172391BF9894A0013C3
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 1. augusta ‎2019
SHA 256 (DER): 740f8e39003eaaa02242c32e9a424512f63fba40fc1bc8e52a0188cdc496fe62
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: 114F5D6BDDF51500A36A
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): 78cf4e01a547d16a74bc32a396c1af9be42d4ba05b75915133ee3c282535571e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
Sériové číslo: 1180EBE2EC2F44009CFF
Platný od: do: 16. júna 2022 - 24. júna 2024
SHA 256 (DER): 11a6eb9d033b9be0b947706d05a3f3e3ba0af06f2fc9462ff0c6298236238424
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
Sériové číslo: 1112DC35F149F3008B92
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): 0ef23e3c5c9253695d547fc278791a6a20825bad3008d63d6189335b604d2fdc
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
Sériové číslo: 11BB3ECE3EF749006AB9
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): 3fd5c1f7cffad4ae2dfd77d7bc661e0b96813580d7cd366e991f7d30f152911c
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
Sériové číslo: 11D1575CE7D7570043C2
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 50527159317735f847cfb4e75b56f89d61e3c774947565fb9eb75b543e937d59
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 115803907AC83E002D30
Platný od: do: 16. júla 2018 - 15. júla ‎2020
SHA 256 (DER): 801e3daf26c6286f22de6f065b45d472bb5e176490c02f4f8bfbc5f35b639ef1
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo: 11F13FA8D30A4A0013C4
Platný od: do: 1. augusta 2017 - 1. augusta ‎2019
SHA 256 (DER): 827a5f520290bdd24d21f66039306a749f235a1cb7af9473b3a14fb1d41c65ce
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
TSA CA Disig
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎01007637 / aTSA CA Disig (TSU03 2) / TLISK-72
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2019
SHA 256 (DER): 5e813e7bec062bc8c64422bff7b0b52f200723b1e26239fdcb9f133566bd54e2
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎01007639 / aTSA CA Disig (TSU02 2) / TLISK-71
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2019
SHA 256 (DER): 43cdbae002575e802c102e42a44e540f2c63603f04e56bb251ee06d4c850c8cb
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎01007636 / aTSA CA Disig (TSU01 2) / TLISK-70
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2019
SHA 256 (DER): ad9b6f3a8e8840d337f7bafa2ff4ce58796da1be66d4857ad182e88667d08e75
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎01007635 / TSA CA Disig (TSU03 2) / TLISK-69
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2018
SHA 256 (DER): 1044b93dff7f5ead487e81b9eb979f8d825df8f543422b0629dd6c9f0e6ae524
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎01007638 / TSA CA Disig (TSU02 2) / TLISK-68
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2018
SHA 256 (DER): fcf07a6f587f29465dce78466bac55e7d11eecf88a7cd19fdd1fe63119b6a135
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01007633 / TSA CA Disig (TSU01 2) / TLISK-67
Platný od: do: 7. jún 2016 - 7. jún ‎2018
SHA 256 (DER): 950918cb160ca56d674809f34d007a54f50ebef842491be1da2fb40654ffeafc
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎010062fc / aTSA CA Disig (TSU03) / TLISK-52
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): a436b763a0f94a0d4bf36cef6d1b59e9af63db50ec58c612090aa91442d20469
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 010062fb / aTSA CA Disig (TSU02) / TLISK-51
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): a436b763a0f94a0d4bf36cef6d1b59e9af63db50ec58c612090aa91442d20469
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 010062fa / aTSA CA Disig (TSU01) / TLISK-50
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): 6b0bf82c27343a8ac1eecc7a720922505f3f77ab8b205e8fcefd3e855fdd3c022
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎010062f9 / TSA CA Disig (TSU03) / TLISK-49
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): 7f23a71cc6799c35decc67312394b62b1ed49d232783cb3373e7cfff8c721613
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 010062f8 / TSA CA Disig (TSU02) / TLISK-48
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): afb4fda6fed56ef59a5d02186344948f07de8fdd20d8719bd54dd80e87c620b7
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 010062f7 / TSA CA Disig (TSU01) / TLISK-47
Platný od: do: 16. jún 2015 - 15. jún ‎2017
SHA 256 (DER): 0316b394ab7e444439015251662e0ccc2ebd979c7761105b2bd53779dc8fcaed
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 0100629e / TSA CA Disig / TLISK-46
Platný od: do: 3. jún 2015 - 2. jún ‎2017
SHA 256 (DER): a392e6b2e348ee55792da114b937f59c001fda145acb39402cdaeacbb9015b04
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎01005b66 / TSA2 CA Disig QCA / TLISK-45
Platný od: do: 11. december 2014 - 10. december 2017
SHA 256 (DER): 646d6e37f9bf0923bf972493dbd873cf72906440269735624a0336980d269f48
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01005b65 / aTSA CA Disig QCA / TLISK-44
Platný od: do: 11. december 2014 - 10. december 2017
SHA 256 (DER): 58f653f6067c8848009dbd3bc56f9229ecb5619fa6c70f8cc16159ee6949d1bb
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎0100597c / aTSA CA Disig / TLISK-43
Platný od: do: 18. november 2014 - 17. november 2017
SHA 256 (DER): 0b376d2b6d9d44c6407f4a6c3887857fe2d3fd17aaeee5c50b9595b1970edc97
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎010053ab / TSA CA Disig / TLISK-42
Platný od: do: 5. júna 2014 - 4. júna 2016
SHA 256 (DER): 445aaafcde9d4014ad5cef013ae8bcfc75b33644af847e31f0d45c44f1920f37
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01004c94 / aTSA CA Disig QCA / TLISK-18
Platný od: do: 17. december 2013 - 16. december ‎2016
SHA 256 (DER): ea2d4eee8ef35d576e4f5be9150843c6f2de8c55ce24c331161274dcbfa4c808
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎01004b98 / aTSA CA Disig / TLISK-17
Platný od: do: 30. novembra 2013 - 29. novembra ‎2016
SHA 256 (DER): 03baeb8b8ca14be72a37439dcdc0798a6b0df8727694150599d7f53b65e90170
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01004485 / TSA CA Disig / TLISK-16
Platný od: do: 13. júna 2013 - 13. júna ‎2015
SHA 256 (DER): 70941fb90a1c10f8017079a06e4896323c6aedd6d3b6e6774d2a070ba33a900e
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎‎‎‎‎01003e95 / TSA2 CA Disig QCA / TLISK-15
Platný od: do: 23. januára 2013 - 23. januára ‎2016
SHA 256 (DER): 4d0175c2374ac13d97e1fd37fa77d8014ee65a3b8be4c6d667f5f8fe591db00d
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎‎01003d78 / aTSA CA Disig QCA / TLISK-14
Platný od: do: 20. decembra 2012 - 20. decembra ‎2015
SHA 256 (DER): 4d0175c2374ac13d97e1fd37fa77d8014ee65a3b8be4c6d667f5f8fe591db00d
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01003c3c / aTSA CA Disig / TLISK-13
Platný od: do: 23. november 2012 - 23. november ‎2015
SHA 256 (DER): 7adcfc8dd861f1dc21c7ae08167c14a6b524d5420ac38455e8401e6282878376
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎010036e5 / TSA2 CA Disig QCA / TLISK-12
Platný od: do: 14. júna 2012 - 14. júna 2014
SHA 256 (DER): 552f97c4468cc6669106c4f842ef97e46d545d35f9e160a4ea5a3b51a38b9237
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt: ‎‎010030dc / TSA2 CA Disig QCA
Platný od: do: 23. december 2012 - 23. december 2014
SHA 256 (DER): e78cee0426da16af6689f07176b4967e582a700b2e4c8b54b3225fa3a48dc145
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt: ‎‎‎‎01002c6e / TSA CA Disig
Platný od: do: 8. december 2011 - 7. december 2012
SHA 256 (DER): 075a1fdc1e7f3c157246ca3b7b8f69f46ade5c217ce462031dd14c4feac9cd86
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt: 01001763 / TSA CA Disig
Platný od: do: 23. december 2010 - 23. december 2011
SHA 256 (DER): e67ec6cf5db4a162f65332538911f107c962d62a4074121f1b1147e97561c275
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt: ‎‎‎‎01000505 / TSA CA Disig
Platný od: do: 23. december 2010 - 23. december 2011
SHA 256 (DER): 2d9126d14e3ba6e5d33a916a1edf5c38efbcc539be3d3fa67f9c5f4f6d970b77
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Sériové číslo/subjekt: ‎‎‎‎100007d / TSA CA Disig
Platný od: do: 28. január 2009 - 28. január 2010
SHA 256 (DER): ca126e7fffc28b9343af75dea73c6eadc9137434c6221ed38a5836a40e644e13
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Sériové číslo/subjekt: ‎‎‎‎1000012 / TSA CA Disig
Platný od: do: 25. január 2008 - 24. január 2009
SHA 256 (DER): c4b102503599c1aee669a911452e6a1d16e10ce303995a9d62fca8d2902ba1cd
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT