Nekvalifikované služby

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty:

  • Certifikačnej autority CA Disig (koreňové a podriadené) - vyhotovovanie certifikátov

Certifikáty si môžete nainštalovať resp. pozrieť po zvolení ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI... a potom kliknutím na linku Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Koreňová certifikačná autorita CA Disig R2 (sha256RSA)

  • CA Disig R2I1 Certification Service (zrušený)
  • CA Disig R2I2 Certification Service
  • CA Disig R2I3 Certification Service
  • CA Disig R2I5 Certification Service
CA Disig Root R2 Je koreňovou (hlavnou) certifikačnou autoritou pre podriadené CA Disig R2Ix Certification Service autority.
Sériové číslo: 92 b8 88 db b0 8a c1 63
Používaný podpisový algoritmus: sha256RSA
Platný od: 19. júla 2012
Platný do: 19. júla 2042
SHA1 (DER): 71a23868abee32d53d2573dc73b82e0b77d76fb8
SHA256 (DER): 8adefca890c92e6d0877fdcba07655296852217da657026aea69ee547642528c
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
CA Disig R2I5 Certification Service Je podriadenou certifikačnou autoritou certifikačnej autority CA Disig Root R2 a je určená na vydávanie S/MIME certifikátov.
Sériové číslo: 081B06DF4C7965509D000000000000000E
Používaný podpisový algoritmus: sha256RSA
Platný od: 20. apríla 2023
Platný do: 20. apríla 2033
SHA1 (DER): 8a189e4e6222b3b16d98eabe88687b39f82827a4
SHA256 (DER): 90ba720b376fb9fdcf8a1037a5316fb493b5acf656ad79c6839008bd43343fdd
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Reťazec certifikačných autorít (CA Disig Root R2 + CA Disig R2I5 Certification Service) vo formáte PEM si môžete stiahnuť tu CA_chain.
CA Disig R2I3 Certification Service Je podriadenou certifikačnou autoritou certifikačnej autority CA Disig Root R2 a vydáva komerčné certifikáty pre klientov s výnimkou SSL certifikátov.
Sériové číslo: 08A2395BA703AFFDAC0000000000000004
Používaný podpisový algoritmus: sha256RSA
Platný od: 2. októbra 2014
Platný do: 28. septembra 2029
SHA1 (DER): 1432ac3c02c8c89d6179a40b2eff6b5ad5da5d7f
SHA256 (DER): 239ffa86d71033ba255914782057d87e8421aedd5910b786928b6a1248c3e341
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Reťazec certifikačných autorít (CA Disig Root R2 + CA Disig R2I3 Certification Service) vo formáte PEM si môžete stiahnuť tu CA_chain.
CA Disig R2I2 Certification Service Je podriadenou certifikačnou autoritou certifikačnej autority CA Disig Root R2 a vydáva výhradne SSL certifikáty pre server.
Sériové číslo: 081792523668f5c8500000000000000003
Používaný podpisový algoritmus: sha256RSA
Platný od: 2. októbra 2014
Platný do: 28. septembra 2029
SHA1 (DER): 19f2783dedd8561a61c682932ee9d5b4d86b00ce
SHA256 (DER): c96f24c45113fd91ae2f9e40e106653bfa0ffbcfa07e209524c844e7c8da4148
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Reťazec certifikačných autorít (CA Disig Root R2 + CA Disig R2I2 Certification Service) vo formáte PEM si môžete stiahnuť tu CA_chain.
CA Disig R2I1 Certification Service Certifikát zrušený dňa 28.3.2018
Sériové číslo: 08c5070416a4d2274c0000000000000001
Používaný podpisový algoritmus: sha256RSA
Platný od: 11. septembra 2012
Platný do: 8. septembra 2027
SHA1 (DER): 9e73b738980eaccc4edc685930461d0e043491da
SHA256 (DER): 67d2c45fbe9f1c12ef77346bc9b72e5fddcde52a1e49f6f8fe563208b7783438
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Reťazec certifikačných autorít (CA Disig Root R2 + CA Disig R2I1 Certification Service) vo formáte PEM si môžete stiahnuť tu CA_chain.

Koreňová certifikačná autorita CA Disig R1 (sha1RSA)

  • CA Disig R1I1 Certification Service (Zrušený)
CA Disig Root R1 Je koreňovou (hlavnou) certifikačnou autoritou pre CA Disig R1I1 Certification Service a na podpisovanie využíva podpisový algoritmus sha1RSA.
Sériové číslo: 00 c3 03 9a ee 50 90 6e 28
Platný od: 19. júla 2012
Platný do: 19. júla 2042
SHA1 (DER): 03e23b485bdfc23e0d57b99c15bba47ed5523e92
SHA256 (DER): ea9f8c7ccc0307200f73a01c0273a0ae3e78105bd2b94824510c97da2dcac755
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
CA Disig R1I1 Certification Service Certifikát zrušený dňa 28.3.2018
Sériové číslo: 07a00a7f0aca5fa1f50000000000000001
Platný od: 11. septembra 2012
Platný do: 8. septembra 2027
SHA1 (DER): 53c7132fe61205716db7544ee459346d5a4901d3
SHA256 (DER): eec0dd97ebdb59f8dcd2536d708a237f8355bae6a4babeec7f4e34dbf38679f3
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Reťazec certifikačných autorít (CA Disig Root R1 + CA Disig R1I1 Certification Service) vo formáte PEM si môžete stiahnuť tu CA_chain.

Koreňová certifikačná autorita SVK eID Root CA

  • SVK eID SCA
  • SVK eID PCA
SVK eID Root CA Je koreňovou (hlavnou) certifikačnou autoritou pre SVK eID SCA a SVK eID PCA certifikačné autority.
Sériové číslo: 00 dd bc 6f ec 11 ec cb 5a
Platný od: 13. november 2013
Platný do: 13. november 2043
SHA1 (DER): 9af61a5d7a740be6890e3f442be94c272b3da67d
SHA256 (DER): d93189f2912715503a0398e4dbf49eb27ac54727c21baaa0e435af90bd0d0a05
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
SVK eID SCA Je podriadenou certifikačnou autoritou certifikačnej autority SVK eID Root CA a vydáva výhradne na eID certifikáty pre šifrovanie.
Sériové číslo: 01 73 e1 ca dd 8e 01 12 20 15
Platný od: 28. novembra 2013
Platný do: 23. novembra 2033
SHA1 (DER): 70c4a9119a4be476640965dca6cc3f21a427945f
SHA256 (DER): da9e4e0cabfdc6410d2ffec2766fef2859e86f10a2cdcabbd029a3350ba9a447
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
SVK eID PCA Je podriadenou certifikačnou autoritou certifikačnej autority SVK eID Root CA a vydáva výhradne na eID certifikáty pre podpisovanie.
Sériové číslo: 01 b4 1b f2 20 63 01 12 20 14
Platný od: 28. novembra 2013
Platný do: 23. novembra 2033
SHA1 (DER): 072708872c9a0d75122806799e85a8d4092d25a2
SHA256 (DER): 65ba11a0e3b8e7452d64232ad37e1acffe569b53d8c6ec39c9a4b240d0e14dd9
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT

Zoznam exspirovaných certifikátov CA Disig určených na podpisovanie certifikátov pre koncových používateľov a na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.