Podpora

Na tejto stránke môžete nájsť potrebnú technickú podporu pre kvalifikovanú službu poskytovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

Dôležité upozornenie:
Technická podpora pre používateľov služieb je poskytovaná prostredníctvom emailu na adrese podpora@disig.sk.

Na stránke sú v súčastnosti dostupné tieto návody: