Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎00F47E97CD05A84D9B
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): 0978387f7cf4df765240dc1d1e185dee3107d1fc9be9e716e2ca54182b78e552
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 00F5F53954D068BA9F
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): f636ae60a32b54a134d9a6e375f5bcfbf6804d6be2e4b348ab8210f4e4ed6c58
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00F785C27F7CBE0BB3
Platný od: do: 6. december 2022 - 6. december ‎2028
SHA 256 (DER): 9cb00d91e3502efb64df494f57136ffe286a0ad85b5c73f02868e088819a6d284a
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: 11EA42395A559100A368
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): e961d151b09b4ec057a4ce932f1860af9b94620ed94fba4d64405ba3fb76cacf
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: 11F3CBE996A72D00A369
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): ce82190a5789052d87905689c7d326010df6caf95c7b8fcbfaa1fc31ff9673d7
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: 114F5D6BDDF51500A36A
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): 78cf4e01a547d16a74bc32a396c1af9be42d4ba05b75915133ee3c282535571e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii
Historické certifikáty.