Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎00c61a03944608f570
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): aaccc22ee549c2a895010fd67fc125540e8952f88835999b47d70653b5dda984
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 00a2f83f74025dd525
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): 5fe5a5d1c062f8c7c53deeb6f6a7e5b9da19a08832f3491873817a54d28c601e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00e9032deadc45affb
Platný od: do: 12. januára 2022 - 12. januára ‎2028
SHA 256 (DER): 9c86bf31b8b4a5e7830c771c6e8ee81118c9192f8d7870d229f0732764b927d1
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎116BB7E2D70826008B90
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): d5089db956908ec54dee543be2af38c81a5250c3ad18d4d9ddb09fc1731700ee
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎11CBA917A7BB27008B91
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): e18a44d54aa6dbddbe794a3195d95876b6b457f57c3f2d8d401c13da92b4c9bb
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎‎1112DC35F149F3008B92
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): 0ef23e3c5c9253695d547fc278791a6a20825bad3008d63d6189335b604d2fdc
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii
Historické certifikáty.