Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎0095c7846b6f5245cc
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): d818f381290ed05fd143aeb645afb7658cbe3a7d9d58450cf41c5e08e239dd69
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 008a5c9bc0f7cdeacb
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): bf1d8ce2130a70966d24a2a8103f3599dd162f7e6aa21ac4d5e87d2866076cfa
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00bea8142e2f0123f5
Platný od: do: 19. januára 2021 - 19. januára ‎2027
SHA 256 (DER): 9ea8df018310df46e5346ed156174f647d38cb1ae4778ec4e65b9ae7546a7298
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎116BB7E2D70826008B90
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): d5089db956908ec54dee543be2af38c81a5250c3ad18d4d9ddb09fc1731700ee
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎11CBA917A7BB27008B91
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): e18a44d54aa6dbddbe794a3195d95876b6b457f57c3f2d8d401c13da92b4c9bb
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎‎1112DC35F149F3008B92
Platný od: do: 23. júna 2021 - 2. júla ‎2023
SHA 256 (DER): 0ef23e3c5c9253695d547fc278791a6a20825bad3008d63d6189335b604d2fdc
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.