Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: 00AA65EA4B30F11035
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): d78ed3f777b96a4aa58f12d5443c5d8e9b75a4ab747ced0fd1b2e796c47daefc
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 00E9BBCE0EA3449735
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): c161787a747c7f6c9694d690144718d5cc29c7828f7442c6dad61c9f0cab4298
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00CCE869093117583C
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): 4da8e6f3918b80013ab0cadbcd3805b6e49c4d45f052f68bca13787caae620a7
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: 1182D27A9B994F00A620
Platný od: do: 24. apríla 2024 - 3. novembra 2025
SHA 256 (DER): a49ac348ab13cf008f2a1d7e35eded4a9f60d5b40eb9c5026ca96d0416a70d1e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: 11DCB68B8F759C00A621
Platný od: do: 24. apríla 2024 - 3. novembra 2025
SHA 256 (DER): 7769e37ed33c94077e9523dffc587f3ec6d4a4a525d73a5e3806176488806119
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: 1143645CE83D1900A622
Platný od: do: 24. apríla 2024 - 3. novembra 2025
SHA 256 (DER): a10c5bd68c3703bad08a1d83a8e8d921c6ace6fe67aa7af604fbbd97bb3d1be6
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii
Historické certifikáty.