Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎11288A4C1FB9800067E3
Platný od: do: 8. júna 2020 - 3. november ‎2025
SHA 256 (DER): 516f00ef296f2c02da2ac0159868cd6687818395e801eaee1280382fdd3ff394
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: ‎1187D9B5289E8C0067E4
Platný od: do: 8. júna 2020 - 3. november ‎2025
SHA 256 (DER): 7ff867d17b714d7c030c9e55c819bba4069ccf0ecd59694036d4087cecada7cc
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 110E2717BE36AF0067E5
Platný od: do: 8. júna 2020 - 3. november ‎2025
SHA 256 (DER): de461b4c32cb815c553a096816fbe6dbcfa00fe9b8aa120e4e70ecefb7f78c41
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎11A6FC4F7DB324006AB6
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): 0a64759f8ccd82701d552c5d383d62db15d272e83bdb677a5d585b87a6e02804
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎119E51D3EB7D7D006AB7
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): 6348450eab092e4f83a8efe2614f3075a708d86d84bd23fff167be1f9488ad84
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎‎11BB3ECE3EF749006AB9
Platný od: do: 2. júla 2020 - 2. júla ‎2022
SHA 256 (DER): 3fd5c1f7cffad4ae2dfd77d7bc661e0b96813580d7cd366e991f7d30f152911c
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.