Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: ‎116B74FD0E3012004ABF
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): f165a441df0d7605d1af67ca131fce6c210c408b8352fa5db2e1ed822eca3d8b
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: ‎116DD6525E3A35004AC0
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): 869042f985c670616a0380c9ab9529a801c5f431b10f3ab52033fbd139d75b85
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: ‎1333A9E937937004AC1
Platný od: do: 11. júla 2019 - 9. júla ‎2025
SHA 256 (DER): 2046ab498d18fb95b8b0c1e99b19d43e42cff6165466b827d10c34fc1f43176a
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎11305EDB2956FB0043C0
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): cda7ce61e65cde318e7a38d7cca77d525029ea0c1c20ab08c8f6afe79e09f0ef
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎118803D641DC3A0043C1
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 783b8aa0d088efa682c74abf6307bc4a54cd02da656aad1f815acaef4864c5e0
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: ‎‎11D1575CE7D7570043C2
Platný od: do: 6. júla 2019 - 15. júla ‎2021
SHA 256 (DER): 50527159317735f847cfb4e75b56f89d61e3c774947565fb9eb75b543e937d59
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.