Vydávajúce TSA jednotky

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty autorít časovej pečiatky využívaných spoločnosťou Disig, a.s., na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

TLS NBÚ: TLISK-75 / subjekt: TSA Disig aTSU 1/ služba: MID
Sériové číslo: 00AA65EA4B30F11035
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): d78ed3f777b96a4aa58f12d5443c5d8e9b75a4ab747ced0fd1b2e796c47daefc
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-76 / subjekt: TSA Disig aTSU 2/ služba: MID
Sériové číslo: 00E9BBCE0EA3449735
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): c161787a747c7f6c9694d690144718d5cc29c7828f7442c6dad61c9f0cab4298
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-77 / subjekt: TSA Disig aTSU 3/ služba: MID
Sériové číslo: 00CCE869093117583C
Platný od: do: 31. október 2023 - 31. október ‎2029
SHA 256 (DER): 4da8e6f3918b80013ab0cadbcd3805b6e49c4d45f052f68bca13787caae620a7
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
TLS NBÚ: TLISK-78 / subjekt: TSA Disig TSU 1/ služba: BASE
Sériové číslo: 11EA42395A559100A368
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): e961d151b09b4ec057a4ce932f1860af9b94620ed94fba4d64405ba3fb76cacf
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-79 / subjekt: TSA Disig TSU 2/ služba: BASE
Sériové číslo: 11F3CBE996A72D00A369
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): ce82190a5789052d87905689c7d326010df6caf95c7b8fcbfaa1fc31ff9673d7
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 
TLS NBÚ: TLISK-80 / subjekt: TSA Disig TSU 3/ služba: BASE
Sériové číslo: 114F5D6BDDF51500A36A
Platný od: do: 5. mája 2023 - 4. mája 2025
SHA 256 (DER): 78cf4e01a547d16a74bc32a396c1af9be42d4ba05b75915133ee3c282535571e
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
 

Zoznam exspirovaných TSA certifikátov CA Disig určených na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii
Historické certifikáty.