Zoznamy CRL - Kvalifikované služby

Aktuálny zoznam zrušených certifikátov
Vydávajúca certifikačná autorita Zoznam
CA Disig [TLISK-10] Aktuálne CRL
CA Disig - SVK eID ACA [TLISK-09] Aktuálne CRL
CA Disig - SVK eID ACA2 [TLISK-126] Aktuálne CRL
CA Disig QCA3 [TLISK-73] Aktuálne CRL
CA Disig QCA4 [TLISK-124] Aktuálne CRL
Archívy zoznamov zrušených certifikátov
Vydávajúca certifikačná autorita Zoznam Poznámka
CA Disig [SN: 27C2] Archív Vydávanie ukončené 31.12.2009
CA Disig [TLISK-10] Archív Vydávanie ukončené 27.6.2018
CA Disig - SVK eID ACA [TLISK-09 ] Archív  
CA Disig - SVK eID ACA2 [TLISK-126 ] Archív  
CA Disig - QCA3 [TLISK-73] Archív  
CA Disig - QCA4 [TLISK-124] Archív