Podpora

Na tejto stránke môžete nájsť potrebnú technickú podporu pre kvalifikované služby vyhotovovania KC.

Dôležité upozornenie:
Technická podpora pre používateľov služieb je poskytovaná prostredníctvom emailu na adrese podpora@disig.sk.


Pokiaľ požaduje poskytnutie podpory v súvislosti s nami vydaným kvalifikovaným certifikátom alebo mandátnym certifikátom, tak v požiadavke je nevyhnutné uviesť jeho sériové číslo a meno držiteľa. Bez tejto informácie Vaša požiadavka na podporu bude mať nižšiu prioritu pri vybavovaní.

Na stránke sú v súčastnosti dostupné tieto návody:

Diagnostický nástoj na kontrolu nastavení počítača a kontrolu elektronického podpisu (minimálne požiadavky Windows XP, .NET Framework 2.0): SupportToolInOne

Test podpisu pre OS Windows 7 64bit: SignTest