Podpora pre QSCD zariadenia

Na tejto stránke môžete nájsť potrebnú technickú podporu pre všetky zariadenia na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronickeho podpisu/pečate (QSCD) dodávané našou spoločnosťou držiteľom kvalifikovaných certifikátov (KC) ako aj podporu pre dodávané čítačky čipových kariet.

CA Disig poskytuje podporu pre tieto QSCD: