Čipová karta Gemalto IDPrime 940

Klientsku aplikáciu "SafeNet Authentication Client (SAC)" ku kvalifikovanému zariadeniu pre elektronický podpis/pečať -
Čipová karta Gemalto IDPrime 940 si môžete stiahnuť z linky "Gemalto SAC".

V prípade, že ste si spolu s kartou zakúpili aj čítačku čipových kariet Gemalto PC Twin Reader resp. čítačku vo forme USB Shell Token, tak ovládač k nej si môžete stiahnuť z linky "Čítačka GemPC Twin USB resp. USB Shell Token".

Podrobné návody k inštaláciám potrebných softvérových komponentov nájdete v časti Návody v PDF formáte.

DÔRAZNE upozorňujeme všetkých držiteľov kariet Gemalto IDPrime 940, aby nikdy neklikali v rozšírenom móde na prvú ikonu vľavo "Inicializovať token (Initialize Token)" a v prípade, že by tak omylom vykonali, nikdy nepokračovali ďalej. Inicializácia tokenu spôsobí vymazanie celého obsahu karty a tým aj stratu všetkých údajov (kryptografické kľúče, certifikáty), ktoré sa na karte nachádzajú..

WINDOWS

Ovládač na stiahnutie   Popis
Gemalto SAC Klientska aplikácia (verzia 10.8. R9), ktorá umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 - prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.
Podporovane OS: Windows 11 22H2 (64-bit); Windows 11 21H2 (64-bit); Windows 10 22H2 (32-bit, 64-bit); Windows 10 21H2 (32-bit, 64-bit); Windows Server 2022 (64-bit); Windows Server 2019 (64-bit)
  • Umiestnenie PKCS#11 knižnice: C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll
Čítačka GemPC Twin USB resp. USB Shell Token Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token
Podporované OS: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2, Windows 2016
Návody v PDF formáte
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie Gemalto SAC (SafeNet Authentication Client) *
Návody popisujúce zmenu PIN a PUK a odblokovanie PIN pre kartu IDPrime 940 (Gemalto). *
Návody popisujúce postup inštalácie ovládačov pre čítačku čipových kariet GemPC Twin USB resp. USB Shell Token
* Tieto návody sú pripravené pre verziu SafeNet Autentication Client 10.8 R6. Pokiaľ máte túto alebo strašiu verziu, odporúčame Vám nainštalovať si najnovšiu verziu (momentálne 10.8 R9). Inštalačný balík je dostupný na tejto stránke.

Inštrukcie k inštalácii ovládačov

Inštalácia klientskeho programu (Gemalto SAC) na prácu so samotným QSCD zariadením. Najskôr je potrebné rozbaliť súbor SAC_10_8_Windows_MSI.zip do Vami zvoleného adresára na  lokálny disk, kde sa Vám vytvorí niekoľko nových adresárov pričom jeden z nich má názov „MSI“. Na samotnú inštaláciu aplikácie pre Váš operačný systém, vyberte jeden zo súborov v tomto adresári, v závislosti na architektúre OS Windows, ktorý používate „SafeNetAuthenticationClient-x64-10.8-R9.msi pre 64 bit OS resp. „SafeNetAuthenticationClient-x32-10.8-R9.msi“ pre 32 bit OS.
Podrobný návod inštalácie je k dispozícii na tejto linke - Návod Gemalto SAC.

Inštalácia čítačky čipových kariet. Po stiahnutí potrebných súborov je potrebné spustiť inštaláciu ovládačov k čítačke (Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token)  kliknutím na súbor GemPcCCID_4_1_4.exe.
Podrobný návod inštalácie je k dispozícii na tejto linke Návod TwinReader/USB Shell Token

Linux

Ovládač na stiahnutie   Popis
SAC pre Linux
Výrobcom uvádzané podporované OS pre túto verziu:
RHEL-8/RHEL-9; CentOS-8/CestOS-9; SUSE 15; Fedora-34/Fedora-36/Fedora-37;Ubuntu 20.04 a 22,04
  Klientska aplikácia, ktorá umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 v prostredí OS Linux.
Inštalačný balíček obsahuje knižnice aplikačných rozhraní PKCS#11. PKCS#11 knižnica je určená napríklad pre aplikácie Firefox, Thunderbird. Použitie knižnice PKCS#11 je v aplikáciách potrebné nastaviť.
  • Umiestnenie PKCS#11 knižnice: /usr/lib/libIDPrimePKCS11.so
Návody v PDF formáte
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie Gemalto SAC (SafeNet Authentication Client)
Návody popisujúce zmenu PIN a PUK a odblokovanie PIN pre kartu IDPrime 940 (Gemalto).

macOS

Ovládač na stiahnutie   Popis
SAC pre macOS
Výrobcom uvádzané podporované OS pre túto verziu:
macOS 12.6.5 (Monterey); macOS 13.3.1 (a) (Ventura); macOS 14 (Sonoma)
  Klientska aplikácia, ktorá umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 v prostredí macOS
  • Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty Gemalto IDPrime 940: /usr/local/lib/libIDPrimePKCS11.dylib
Návody v PDF formáte
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie Gemalto SAC (SafeNet Authentication Client)
Návody popisujúce zmenu PIN a PUK a odblokovanie PIN pre kartu IDPrime 940 (Gemalto).