Čipová karta MONET+ ProID+Q

Klientsku aplikáciu ku kvalifikovanému zariadeniu pre elektronický podpis/pečať - ProID+Qpre relevantné operačné systémy si môžete stiahnuť z liniek"ProID+"uvedených nižšie.

Ak ste si spolu s kartou zakúpili aj čítačku čipových kariet Gemalto PC Twin Readerresp. čítačku vo formeUSB Shell Token, tak ovládač k nej si môžete stiahnuť z linky " Čítačka GemPC Twin USB resp. USB Shell Token".

Podrobné návody k inštaláciám potrebných softvérových komponentov nájdete v častiNávody v PDF formáte.

WINDOWS

Ovládač na stiahnutie   Popis
ProID+ 64-bit CZ
MS Windows 8 a vyššie
  Klientsky softvér pre 64-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+)- prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.
Česká jazyková mutácia.
ProID+ 64-bit EN
MS Windows 8 a vyššie
  Klientsky softvér pre 64-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+)- prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.
Anglická jazyková mutácia.
ProID+ 32-bit CZ
MS Windows 8 a vyššie
  Klientsky softvér pre 32-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+)- prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.
Česká jazyková mutácia.
ProID+ 32-bit EN
MS Windows 8 a vyššie
  Klientsky softvér pre 32-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q (Monet+)- prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.
Anglická jazyková mutácia.
  Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q:
 • 32-bit operačný systém Windows: C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
 • 64-bit operačný systém Windows(32 bitová architektúra): C:\Windows\SysWOW64\proidqcm11.dll
 • 64-bit operačný systém Windows(64 bitová architektúra): C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
Čítačka GemPC Twin USB resp.USB Shell Token
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2, Windows 2016   Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token
Návody v PDF formáte
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie PROID+ pre OS Windows *
Návody popisujúce zmenu PIN, QPIN a PUK a odblokovanie PIN a QPIN pre kartu ProID+Q *
Stručná užívateľská príručka k aplikácii "Správca karty ProID+ (ProID+Q Card Manager) *
* Návod je písaný pre OS Windows 10 a verziu aplikácie ProID 4.0.0.22039.
Návody popisujúce postup inštalácie ovládačov pre čítačku čipových kariet GemPC Twin USB resp. USB Shell Token

Inštrukcie k inštalácii ovládačov

Inštalácia klientskej aplikácie ProID+ na prácu so samotným QSCD zariadením. Najskôr je potrebné stiahnuť inštalačný súbor z vyššie uvedených liniek do Vami zvoleného adresára na lokálny disk. Inštaláciu vykonáte spustením samotného MSI súboru.
Aplikácia ma samostatné inštalačné súbory pre 32-bit resp. 64-bit verziu OS a na výber sú dve jazykové verzie inštalátora (čeština, angličtina) . Voľba jazykovej verzie je platná len pre priebeh inštalačného procesu.
Jazyková mutácia samotnej aplikácie bude potom prispôsobená nastaveniu jazykovej verzie Vášho operačného systému napr. slovenský jazyk.
Podrobný návod jednotlivých krokov inštalácie je k dispozícii na tejto linke Návod ProID+.

Inštalácia čítačky čipových kariet. Po stiahnutí potrebných súborov je potrebné spustiť inštaláciu ovládačov k čítačke (Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token) kliknutím na súbor GemPcCCID_4_1_4.exe.
Podrobný návod inštalácie je k dispozícii na tejto linke Návod TwinReader/USB Shell Token

Linux

Ovládač na stiahnutie   Popis
ProID+ 64-bit pre Ubuntu   Súbor s inštalačným balíčkom knižníc aplikačného rozhrania
(formát deb, procesor 64-bit)
Spravca kariet ProID+ 64-bit pre Ubuntu   Súbor s inštalačným balíčkom aplikácie Správca kariet
(formát deb, procesor 64-bit)
ProID+ pre CentOS/RedHat 64-bit   Klientsky softvér pre CentOS/RedHat
(formát rpm, Procesor 64-bit)
ProID+ pre CentOS/RedHat 32-bit   Klientsky softvér pre CentOS/RedHat
(formát rpm, Procesor 32-bit)
Inštalačný balíček obsahuje knižnice aplikačných rozhraní PKCS#11. PKCS#11 knižnica je určená napríklad pre aplikácie Firefox, Thunderbird. Použitie knižnice PKCS#11 je v aplikáciách potrebné nastaviť. Knižnice libproidqcm11.so (ProID+Q) s podporou PKCS#11 sú uložené podľa typu inštalačného balíčku v rôznych adresároch. Štruktúru znázorňuje tento prehľad:
 • Inštalačný balíček libproidplus-gui_*_amd64.deb
  Umiestnenie PKCS#11 knižnice/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproidqcm11.so
 • Inštalačný balíček libproidplus-gui-*.i386.rpm
  Umiestnenie PKCS#11 knižnice/usr/lib/libproidqcm11.so
 • Inštalačný balíček libproidplus-gui-*.x86_64.rpm
  Umiestnenie PKCS#11 knižnice/usr/lib64/libproidqcm11.so
Návody v PDF formáte
Návody v slovenskom jazyku popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie PROID+ pre OS Linux
Návod popisujúci zmenu PIN, QPIN a PUK a odblokovanie PIN a QPIN
a stručná užívateľská príručka sú totožné s návodmi pre operačný systém Windows.

macOS

Ovládač na stiahnutie Popis
ProID+ pre macOS Instalační balíček obsahuje grafického správce karty a knihovny aplikačních rozhraní CryptoTokenKit, TokenD a PKCS#11.
Inštalácia ovládacieho software ProID sa vykonáva pomocou grafického inštalačného sprievodcu, uloženého v stiahnutom diskovom obraze. Grafický inštalačný sprievodca riadi priebeh inštalácie a je koncipovaný tak, aby čo najviac uľahčil prácu bežného užívateľa. V priebehu inštalácie sú vyžadované oprávnenia k správe počítača a po úspešnej inštalácii je vyžadovaný reštart operačného systému. Súčasťou inštalačného balíčka nie sú ovládače čítačiek. Balíček je určený pre operačné systémy macOS s procesorom Intel.

PKCS#11- Aplikácie, ktoré nevyužívajú kryptografické rozhranie operačného systému, komunikujú priamo s knižnicou PKCS#11. Aby tieto aplikácie vedeli pracovať s certifikátmi na karte ProID+Q, musí do nich užívateľ konfigurovať správnu knižnicu PKCS#11. Spôsob konfigurácie knižnice sa pre jednotlivé aplikácie líši, užívateľ by mal nájsť správny spôsob v technickej dokumentácii danej aplikácie.
 • Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q:/usr/local/lib/ProIDPlus/libproidqcm11.dylib
Návody v PDF formáte
Návody v slovenskom jazyku popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie PROID+ pre macOS
Návod popisujúci zmenu PIN, QPIN a PUK a odblokovanie PIN a QPIN
a stručná užívateľská príručka sú totožné s návodmi pre operačný systém Windows.
Inštalačný návod pre macOS s procesorom M1 a M2