SafeNet eToken 5110

Safenet eToken 5110 CC je kvalifikované zariadenie pre elektronický podpis/pečať (QSCD), ktoré je založené na platforme čipovej karty IDPrime 940.

Z uvedeného dôvodu je potrebné inštalovať pre toto QSCD zariadenie aplikáciu SafeNet Authentication Client (SAC).
Klientska aplikácia a návody k inštalácii sú dostupné tu Čipová karta Gemalto IDPrime 940