Atos (Siemens) CardOS smartcard

home

Potrebný softvér (príslušnú verziu drivera a klienta) pre inštaláciu zariadenia na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie - Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B - DSDA alebo Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA a čítačky čipových kariet Gemalto PC Twin Reader resp. čítačky vo forme USB Shell Token si môžete stiahnuť z nižšie uvedených liniek (používatelia Windows VISTA (32/64bit) pozrite UPOZORNENIE na konci návodov)

Ovládač na stiahnutie Popis Download
Čítačka GemPC Twin USB (32-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token pre 32 bit operačné systémy
 
Čítačka GemPC Twin USB(64-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token pre 64 bit operačné systémy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siemens CardOS API V5.3
Windows Vista Enterprise Edition (SP2); Windows Vista Enterprise x64 Edition (SP2); Windows 7 (SP1); Windows 7 x64 (SP1); Windows 8 / 8.1 / 10; Windows 8 / 8.1 / 10 x64; Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2); Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 (SP2); Windows Server 2008 x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition x64 (SP1); Windows Server 2012 Standard Edition; Windows Server 2012 R2 Standard Edition; Citrix Terminalserver (Windows Server)
Klientsky softvér, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou Siemens CardOS Smartcard (prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návody v PDF formáte Download
Návody popisujúce postup inštalácie ovládačov pre čítačku čipových kariet USB Shell Token resp. GemPC Twin USB
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie k čipovej karte Siemens CardOS Smartcard.
Návody popisujúce zmenu PIN-ov a PUK-u a odblokovanie PIN-ov pre kartu "Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B - DSDA".
Návody popisujúce postup vypnutia a opakovaného zapnutia kontroly používateľských kont. Postup je určený pre používateľov OS Windows VISTA (32/64 bit) a Windows 7 (32/67 bit), v prípade problémov s inštaláciou Siemens ovládačov.
Návody pre používateľov aplikácie GEMINI - vypnutie a spustenie Siemens CardOS API.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII OVLÁDAČOV

Po stiahnutí potrebných súborov je potrebné spustiť inštaláciu ovládačov k čítačke (Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token)  kliknutím na súbor GemCCID_32.msi (32 bit systémy) resp. GemCCID_64.msi (64bit systémy).

Po inštalácii ovládačov nasleduje inštalácia klientskeho programu na prácu so samotným SSCD zariadením. Najskôr je potrebné rozbaliť súbor SiemensAPI.zip  do Vami zvoleného adresára na lokálny disk, kde sa Vám vytvorí nový adresár Siemens 3.2.

Pozor!!! Súbor SiemensAPI.zip je chránený heslom zabraňujúcim neoprávnené použitie - heslo Vám bolo oznámené pri vydaní kvalifikovaného certifikátu. Samotnú inštaláciu potom spustíte kliknutím na súbor start.exe vo vytvorenom adresári "Siemens 3.2".

Upozornenie: Nespúšťajte "start.exe" priamo zo  stiahnutého ZIP súboru "SiemensAPI.zip", nakoľko takáto inštalácia skončí chybou!!!

UPOZORNENIE !!! pre používateľov OS Windows VISTA (Windows7)(32/64bit):
V prípade zlyhania inštalácie ovládačov a klientskej aplikácie je potrebné skontrolovať, či je vypnutá kontrola používateľských kont (UAC). Návod na vypnutie a opätovné zapnutie kontroly nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.

UPOZORNENIE !!! pre používateľov aplikácie GEMINI:
V prípade spustenej aplikácie Siemens CardOS API nie je možné plnohodnotne používať aplikáciu GEMINI - problém s načítavaním certifikátu. Na korektnú funkcionalitu je potrebné vypnutie aplikácie CardOS API. Podrobný postup na vypnutie a zapnutie aplikácie nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.