Certifikáty CA Disig

homeTáto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty:

 • Certifikačnej autority CA Disig (koreňové a podriadené) - vyhotovovanie certifikátov
 • Certifikačnej autority CA Disig (CA Disig resp. SVK eID ACA) - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov
 • Autority časovej pečiatky - vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky
 • OCSP responderov - podpisovanie odpovedí služby OCSP

Certifikáty si môžete nainštalovať resp. pozrieť po zvolení ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI.... a potom kliknutím na linku Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Koreňová certifikačná autorita CA Disig R2 (sha256RSA)

 • CA Disig R2I1 Certification Service (zrušený)
 • CA Disig R2I2 Certification Service
 • CA Disig R2I3 Certification Service

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej CA Disig R2 a jej podriadených CAKoreňová certifikačná autorita CA Disig R1 (sha1RSA)

 • CA Disig R1I1 Certification Service (zrušený)

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej CA Disig R1 a jej podriadených CAKoreňová certifikačná autorita SVK eID Root CA

 • SVK eID SCA
 • SVK eID PCA

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej SVK eID Root CA a jej podriadených CACertifikačná autorita CA Disig - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov

 • CA Disig QCA3
 • CA Disig
 • CA Disig - SVK eID ACA

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch CA DisigAutorita časovej pečiatky TSA Disig

Zoznam aktuálne používaných certifikátov, určených na vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok poskytovateľom dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s.. Certifikáty si možete nainštalovat resp. pozriet po zvolení zobrazenia podrobností a po kliknutí na linku vami preferovaného formátu uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabulky.

Zobraziť podrobnosti o TSA certifikátochOCSP respondery CA Disig

Zoznam aktuálne používaných certifikátov, určených na podpisovanie odpovedí služby online overovania platnosti certifikátov (OCSP) pre jednodlivé CA určené na vyhotovovanie kvalifikovaných certifkátov prevádzkované spoločnosťou Disig, a.s..

Zobraziť podrobnosti o OCSP certifikátoch


Zoznam exspirovaných certifikátov certifikačnej autority CA Disig určených na podpisovanie certifkátov pre koncových používateľov a zoznam certifikátov TSA Disig, ktoré boli v minulosti pužívané na podpisovanie časových počiatok je k dispozícii tu: CA Disig History.