Certifikáty CA Disig

homeTáto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty:

 • Certifikačnej autority CA Disig (koreňové a podriadené)
 • Akreditovanej certifikačnej autority CA Disig (CA Disig resp. SVK eID ACA)
 • Autority časovej pečiatky pre poskytovanie akreditovanej služby časovej pečiatky

Certifikáty si môžete nainštalovať resp. pozrieť po zvolení ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI.... a potom kliknutím na linku Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Koreňová certifikačná autorita CA Disig R2 (sha256RSA)

 • CA Disig R2I1 Certification Service
 • CA Disig R2I2 Certification Service
 • CA Disig R2I3 Certification Service

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej CA Disig R2 a jej podriadených CAKoreňová certifikačná autorita CA Disig R1 (sha1RSA)

 • CA Disig R1I1 Certification Service

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej CA Disig R1 a jej podriadených CAKoreňová certifikačná autorita SVK eID Root CA

 • SVK eID SCA
 • SVK eID PCA

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch koreňovej SVK eID Root CA a jej podriadených CAAkreditovaná certifikačná autorita CA Disig

 • CA Disig QCA3
 • CA Disig
 • CA Disig - SVK eID ACA

Zobraziť podrobnosti o certifikátoch akreditovanej CA DisigAktuálne používané certifikáty, vydané akreditovanou certifikačnou autoritou CA Disig, určené na podpisovanie vydaných časových pečiatok. Certifikáty si možete nainštalovat resp. pozriet po zvolení zobrazenia podrobností a po kliknutí na linku Vami preferovaného formátu uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabulky.

Autorita časovej pečiatky CA Disig (sha256RSA)

Zobraziť podrobnosti o TSA certifikátoch


Zoznam exspirovaných certifikátov certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority CA Disig určených na podpisovanie certifkátov pre koncových používateľov a na podpisovanie časových počiatokje k dispozíciipo kliknutí na nasledovnú linku CA Disig History.