Certifikačné autority vydávajúce KC

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty:

  • Certifikačnej autority CA Disig (CA Disig resp. SVK eID ACA) - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov
  • OCSP responderov - podpisovanie odpovedí služby OCSP

Certifikáty v každej sekcii si môžete pozrieť resp. nainštalovať po zvolení ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI a potom kliknutím na linku Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Certifikačná autorita CA Disig - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov

  • CA Disig QCA4
  • CA Disig QCA3
  • CA Disig - SVK eID ACA2
  • CA Disig - SVK eID ACA
Certifikačná autorita CA Disig QCA4 Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať resp. využívať kvalifikovaný certifikát na autentifikáciu webového sídla.
Sériové číslo: 009179d276c98f0162 (self-signed)
Platný od: 15. jún 2020
Platný do: 15. jún 2050
SHA 1 (DER): 1c1cefba3db70616d2cabcd1522b04760f31aaa7
SHA 256 (DER): 8ebc96106efef27fd369d5d85e736e4c4e31ddac22e316892355c53b282ec137
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Certifikačná autorita CA Disig QCA3 Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať resp. využívať kvalifikovaný certifikát na autentifikáciu webového sídla. Je podriadená koreňovej (hlavnej) certifikačnej autorite KCA NBU SR 3.
Sériové číslo: 07 7a (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 14. jún 2016
Platný do: 4. november 2025
SHA 1 (DER): 182129495274329dfd918895bfa8f6de1e7b7870
SHA 256 (DER): c30b32e75f8277a7f28e6adfd9ebe48c2ca50564f4dfa899ceefcb886c1a3572
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Certifikačná autorita CA Disig - SVK eID ACA2 Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty na eID pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis. .
Sériové číslo: 008e44f2a79a6aabf7 (self-signed)
Platný od: 15. júna 2020
Platný do: 15. júna 2050
SHA 256 (DER): ac0ab4a66aadb0f2d8c6d72aee364763c66b78bd927fbc9d448780fb04fbfe15
Formáty na stiahnutie: DER PEM TXT
Certifikačná autorita CA Disig* - SVK eID ACA Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty na eID pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis. Je podriadená koreňovej (hlavnej) certifikačnej autorite KCA NBU SR 3.
Sériové číslo: 06 DA (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 20. november 2013
Platný do: 1. november 2025
SHA 1 (DER): 9862039fb0903a15b9b261f37bca6966bfc840f4
SHA 256 (DER): 9fe59800e8490f255387d423ddab2d5b65f16aaed8b82518e216878abc361cb7
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
* Dôležité: V prípade, že chcete používať kvalifikovaný certifikát a časovú pečiatku, ktoré vydáva CA Disig, je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aktuálny koreňový certifikát Koreňovej Certifikačnej Autority NBÚ - KCA3

OCSP respondery CA Disig

Zoznam aktuálne používaných certifikátov, určených na podpisovanie odpovedí služby online overovania platnosti certifikátov (OCSP) pre CA vydávajúce kvalifikované certifikáty, prevádzkované spoločnosťou Disig, a.s.

OCSP CA Disig QCA4
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 13a6fddd08da16002098/OCSP CA DISIG QCA4/TLISK-125
Platný od: do: 19. septembera 2023 - 18. septembera ‎2026
SHA 256 (DER): 0f6d294db5e3fad3daef76070778ba12dcce08f36b229b90c85441242469513d
Formáty na stiahnutie: DER
OCSP SVK eID ACA2
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 06c2b2e9659700040a37/OCSP SVK eID ACA2/TLISK-127
Platný od: do: 26. júna 2023 - 26. mája ‎2026
SHA 256 (DER): c9902b074aeb5b1f95676afe317230e5be93ca5ffa229200442439784880d92c
Formáty na stiahnutie: DER
OCSP CA Disig QCA3
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 1110c50fb3dbdfe009963/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 1_1/TLISK-93
Platný od: do: 21. február 2022 - 21. apríl ‎2024
SHA 256 (DER): f5cfdd7075e8337449c92ba8c4f5b7719fa7ddf9e6f29d1be0c88ead71c5ac8a
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎11b2da4da81ece009964/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 2_1/TLISK-94
Platný od: do: 21. február 2022 - 22. marec ‎2024
SHA 256 (DER): efab6c6beb7914294fb9ed0238c9c65d91e9134ac4efc1a083bea66435157bff
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 11c83bb4ebd593009966/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 3_1/TLISK-95
Platný od: do: 21. február 2022 - 21. apríl ‎2024
SHA 256 (DER): baf7b9a00310592b9c0c9691c84b4bc037f3e1e0a807d35e43a114aa57f46488
Formáty na stiahnutie: DER
OCSP SVK eID ACA
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 004b9519c6109011ea3fd/OCSP SVK eID ACA - Responder 3_1 /TLISK-60
Platný od: do: 15. decembra 2023 - 31. októbra ‎2025
SHA 256 (DER): e119131e5efe099704a0a9cbf181a7b27577246134f93a4bde1887956bb3d653
Formáty na stiahnutie: DER

Zoznam exspirovaných certifikátov CA Disig určených na podpisovanie certifikátov pre koncových používateľov a na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.