Certifikačné autority vydávajúce KC

Táto stránka obsahuje aktuálne používané certifikáty:

  • Certifikačnej autority CA Disig (CA Disig resp. SVK eID ACA) - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov
  • OCSP responderov - podpisovanie odpovedí služby OCSP

Certifikáty v každej sekcii si môžete pozrieť resp. nainštalovať po zvolení ZOBRAZIŤ PODROBNOSTI a potom kliknutím na linku Vami preferovaného formátu, uvedenú v poslednom riadku príslušnej tabuľky.

Certifikačná autorita CA Disig - vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov

  • CA Disig QCA3
  • CA Disig
  • CA Disig - SVK eID ACA
Certifikačná autorita CA Disig QCA3 Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečať resp. využívať kvalifikovaný certifikát na autentifikáciu webového sídla. Je podriadená koreňovej (hlavnej) certifikačnej autorite KCA NBU SR 3.
Sériové číslo: 07 7a (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 14. jún 2016
Platný do: 4. november 2025
SHA 1 (DER): 182129495274329dfd918895bfa8f6de1e7b7870
Platný do: c30b32e75f8277a7f28e6adfd9ebe48c2ca50564f4dfa899ceefcb886c1a3572
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Certifikačná autorita CA Disig* Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis resp.kvalifikovanú elektronickú pečať. Je podriadená koreňovej (hlavnej) certifikačnej autorite KCA NBU SR 3.
Sériové číslo: 00 F4 (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 8. december 2009
Platný do: 8. december 2019
SHA 1 (DER): 44009b28af244949f52a570be7767bd25c5fbe75
Platný do: 3a67305ae710bb5c3bea33f0e09c21fd4f87eb9772ce9cc4949c53006a648aeb
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
Certifikačná autorita CA Disig* - SVK eID ACA Certifikačná autorita, ktorá vydáva kvalifikované certifikáty na eID pre potreby používateľov, ktorí potrebujú vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis. Je podriadená koreňovej (hlavnej) certifikačnej autorite KCA NBU SR 3.
Sériové číslo: 06 DA (vydavateľ KCA NBU SR 3)
Platný od: 20. november 2013
Platný do: 1. november 2025
SHA 1 (DER): 9862039fb0903a15b9b261f37bca6966bfc840f4
Platný do: 9fe59800e8490f255387d423ddab2d5b65f16aaed8b82518e216878abc361cb7
Formáty na stiahnutie: DER PEM p7c TXT
* Dôležité: V prípade, že chcete používať kvalifikovaný certifikát a časovú pečiatku, ktoré vydáva CA Disig, je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aktuálny koreňový certifikát Koreňovej Certifikačnej Autority NBÚ - KCA3

OCSP respondery CA Disig

Zoznam aktuálne používaných certifikátov, určených na podpisovanie odpovedí služby online overovania platnosti certifikátov (OCSP) pre CA vydávajúce kvalifikované certifikáty, prevádzkované spoločnosťou Disig, a.s.

OCSP CA Disig QCA3
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 110AA2A57E242C00237E/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 1_1/TLISK-93
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2020
SHA 256 (DER): 686fe619648beff3c5187f8f408bcde0ec1e411482e26aeb075e3a29ae1bd7e9
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎111C8A02170E5200237F/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 2_1/TLISK-94
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2020
SHA 256 (DER): f7dbe4deb64ab5dcfcaa8f40860854994bdc23be98e0d060c9164b25cd3d03b4
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎‎11C6CD903D7E0D002380/OCSP CA DISIG QCA3-Responder 3_1/TLISK-95
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2020
SHA 256 (DER): 4cff39a0280076b3aa6b012c24c07f4e9f49f74d268b6d0b82389d26338ba2dd
Formáty na stiahnutie: DER
 
OCSP CA Disig QCA
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 01008168/OCSP CA Disig QCA - Responder 2_1 /TLISK-62
Platný od: do: 13. novembra 2017 - 7. decembra ‎2019
SHA 256 (DER): 7cfa9e18d4b28736cdaac46e526c4fc98e18cf758980bbe0d6842f2434ee83d8
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎01008169/OCSP CA Disig QCA - Responder 3_1 /TLISK-63
Platný od: do: 13. novembra 2017 - 7. decembra ‎2019
SHA 256 (DER): aef1738f246e2fbd5b7433a4a4bac7920dcca293200d83bd40729b4575c434e4
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: ‎0100822C/OCSP CA Disig QCA - Responder 1_2 /TLISK-92
Platný od: do: 23. apríl 2019 - 7. december ‎2019
SHA 256 (DER): 5ed60b211736c0f957e1061f168a760a9ab0a556210a50f7f216fbe418a37b3d
Formáty na stiahnutie: DER
 
OCSP SVK eID ACA
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 04086C024B660117E299/OCSP SVK eID ACA - Responder 1_1 /TLISK-58
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2021
SHA 256 (DER): 9a42ffbfd47fdc881060d71ee25939c6a11c95ec9763a37cb02286036640be18
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 4CC8FB15CEB0117E2A3/OCSP SVK eID ACA - Responder 2_1 /TLISK-59
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2021
SHA 256 (DER): 291e7c7705d9116ef93fb4b7001c488d04d21d8bf73e3b1d9dc8e305df2128b3
Formáty na stiahnutie: DER
 
Sériové číslo/subjekt/TLS NBÚ: 04E3A86EB8A80117E2C2/OCSP SVK eID ACA - Responder 3_1 /TLISK-60
Platný od: do: 12. marca 2018 - 11. marca ‎2021
SHA 256 (DER): d04f0bc5f42324feae75eaba21918f379e350940ff4f3826a966d99fd0c052bb
Formáty na stiahnutie: DER
 

Zoznam exspirovaných certifikátov CA Disig určených na podpisovanie certifikátov pre koncových používateľov a na podpisovanie časových pečiatok je k dispozícii v sekcii Historické certifikáty.