Cenník produktov a služieb

home

Táto stránka obsahuje aktuálny cenník kvalifikovaných dôveryhodných služieb a dôveryhodných služieb poskytovaných spoločnosťou Disig, a.s., ako aj cenník ostatných služieb a produktov. Cenník je platný od 15.5.2015.

Kvalifikované dôveryhodné služby - Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (KC), mandátny certifikát (MC), kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) a balíčky, ktoré ich obsahujú
Produkt Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (KC) 1    
Platnosť 1 rok 21,67 € 26,00 €
Platnosť 2 roky 43,33 € 52,00 €
Platnosť 3 roky 65,00 € 78,00 €
QESi Pack (KC + QSCD + čítačka) 2    
Platnosť 1 rok 76,67 € 92,00 €
Platnosť 2 roky 96,67 € 116,00 €
Platnosť 3 roky 116,67 € 140,00 €
Mandátny certifikát (MC) 4    
Platnosť 1 rok 30,00 € 36,00 €
Platnosť 2 roky 59,00 € 70,80 €
Platnosť 3 roky 88,00 € 105,60 €
Mandátny certifikát PACK (MC+QSCD+čítačka) 5    
Platnosť 1 rok 86,00 € 103,20 €
Platnosť 2 roky 114,00 € 136,80 €
Platnosť 3 roky 143,00 € 171,60 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) 6    
Platnosť 1 rok 24,92 € 29,90 €
Platnosť 2 roky 48,50 € 58,20 €
Platnosť 3 roky 72,00 € 86,40 €
QESe Pack (KCPe+QSCD+čítačka) 7    
Platnosť 1 rok 80,00 € 96,00 €
Platnosť 3 roky 125,00 € 150,00 €
Platnosť 4 roky 137,50 € 165,00 €
 
1 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014, článok 3 bod 15.
2 Obsahuje KC1, čipovú SIM kartu Atos vrátane licencie na CardOS API a Gemalto USB Shell Token čítačku SIM kariet resp. klasickú čipovú kartu veľkosti kreditnej karty a externú USB čítačku
4 V zmysle §8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodnýchslužbáchpreelektronickétransakcienavnútornom trhu a o zmenea doplnení niektorých zákonov.
5 Obsahuje MC 4, čipovú SIM kartu Atos vrátane licencie na CardOS API a Gemalto USB Shell Token čítačku SIM kariet resp. klasickú čipovú kartu veľkosti kreditnej karty a externú USB čítačku
6 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014, článok 3 bod 30.
7 Obsahuje KCPe 6, čipovú SIM kartu Atos vrátane licencie na CardOS API a Gemalto USB Shell Token čítačku SIM kariet resp. klasickú čipovú kartu veľkosti kreditnej karty a externú USB čítačku
 
Dôveryhodné služby - Certifikáty
Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Certifikát pre elektronický podpis8
Platnosť 1 rok 16,67 € 20,00 €
Certifikát pre elektronickú pečať9
Platnosť 1 rok 16,67 € 20,00 €
Platnosť 2 roky 33,34 € 40,00 €
Platnosť 3 roky 50,00 € 60,00 €
Certifikát pre server (TLS/SSL certifikát - single FQDN/multi FQDN))10
Platnosť 1 rok 10a 39,17 € 47,00 €
Platnosť 824 dní 10b 88,00 € 105,60 €
Certifikát pre server-wildcard (Wildcard TLS/SSL certifikát)11
Platnosť 1 rok 149,00 € 178,00 €
Zrušenie certifikátu zdarma
Klientska registračná autorita - zriadenie obchod@disig.sk
8 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014, článok 3 bod 14.
9 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014, článok 3 bod 29.
10 Certifikát pre zabezpečenie TLS/SSL komunikácie. Uvedená cena je za jedno FQDN uvedené v certifikáte.
10a Maximálny počet FQDN v jednom multiFQDN je 15. Maximálna cena - 188,00 € s DPH.
10b Maximálny počet FQDN v jednom multiFQDN je 15. Maximálna cena - 422,40 € s DPH.
11 Certifikát pre zabezpečenie TLS/SSL komunikácie s využitím wildcard znaku (*) na tretej úrovni FQDN
 
Služby CA Disig - Inštalácia kvalifikovaného certifikátu (KC) a aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis 14
Služba Cena bez DPH* Cena s DPH 20%*
Inštalácia obslužného SW 25,00 € 30,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov CA Disig a KCA NBÚ SR, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk.
 
Inštalácia obslužného SW a Disig Desktop Signer 35,00 € 42,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, Inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov CA Disig a KCA NBÚ SR, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk, inštaláciu, aktiváciu a konfiguráciu aplikácie Disig Desktop Signer.
 
Inštalácia obslužného SW, Disig Desktop Signer a školenie 75,00 € 90,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov CA Disig a KCA NBÚ SR, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk, inštaláciu, aktiváciu a konfiguráciu aplikácie Disig Desktop Signer, zaškolenie na prácu s aplikáciou Disig Desktop Signer, podpisovanie dokumentov zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), overovanie ZEP, registráciu certifikátu na www.slovensko.sk
14 Nutnou podmienkou inštalácie je splnenie minimálnych softvérových požiadaviek - OS min. Windows XP SP3 a administrátorské práva pre používateľa.
* - Uvedená cena platí pri poskytovaní služby v sídle spoločnosti Disig, a.s. Pri poskytovaní služby v sídle zákazníka na území Bratislavy je potrebné k cene pripočítať 75 Eur (90 Eur s 20% DPH) ako paušálnu náhradu za výjazd. Pri výjazde k inštalácii mimo územia Bratislavy sa cena výjazdu stanovuje dohodou.
 
Kvalifikovaná dôveryhodná služba vydávania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky 15
Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Balík TS 200 (200 ks časových pečiatok) 25,00 € 30,00 €
Balík TS 500 (500 ks časových pečiatok) 50,00 € 60,00 €
Balík TS 1000 (1000 ks časových pečiatok) 80,00 € 96,00 €
15 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014, článok 3 bod 34.
Jednotlivé balíky umožňujú vyčerpať maximálne 200, 500 resp. 1000 ks časových pečiatok v priebehu 1 roka (365 dní) od aktivácie služby. Po uplynutí tohto obdobia nie je možné preniesť nevyčerpané časové pečiatky zo zakúpeného balíka na nové obdobie.
 
Hardvérové produkty - QSCD, čítačky
Produkt Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Čipová karta Siemens CardOS Smartcard formátu kreditnej karty 16
vrátane licencie CardOS API
29,17 € 35,00 €
Gemalto USB token Shell čítačka (iba HW) 26,67 € 32,00 €
Čítačka čipových kariet GemPC Twin USB 28,33 € 34,00 €
Siemens Pack Shell 10 56,67 € 68,00 €
16 NBÚ certifikovaný produkt.
 
Ostatné služby a softvér
Služba / Softvér Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Odblokovanie QSCD 7,50 € 9,00 €
Technická podpora, konzultácie (1 hodina) 100,00 € 120,00 €
Školenie (1 hodina) 50,00 € 60,00 €
Služba mobilnej RA obchod@disig.sk
 
Disig softvér
Produkt
Disig pdfSigner
Disig Desktop Signer