Návody k certifikátom

Na tejto stránke sú dostupné všetky potrebné návody pre žiadateľov a držiteľov certifikátov vydaných certifikačnými autoritami (CA Disig) prevádzkovanými poskytovateľom dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Návody pre držiteľov certifikátov vydaných certifikačnou autoritou CA Disig

Na to aby ste mohli získať certifikát pre elektronický podpis/pečať a používať ho na podpisovanie a šifrovanie elektronickej pošty (certifikát pre podpis) resp. na vyhotovovanie elektronickej pečate (certifikát pre pečať) musíte postupne uskutočniť všetky nižšie uvedené kroky.
Tieto návody sa rovnako týkajú aj generovania žiadosti a inštalácie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať, kde kryptografické kľúče nie sú generované a uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis/pečať.

1. Návod na generovanie žiadosti o certifikát pre podpis/pečať

Pokračuj

2. Odoslanie žiadosti na registračnú autoritu CA Disig

Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať ako prílohu e-mailu na adresu: radisig@disig.sk

3. Návod na inštaláciu certifikátu pre podpis/pečať

Pokračuj

4. Návod na import certifikátu pre podpis/pečať do systémového úložiska certifikátov MS Windows

Pokračuj

5. Návod na import certifikátu pre podpis/pečať do systémového úložiska certifikátov Mozilla Firefox

Pokračuj

6. Návod na inštaláciu certifikátu do poštového klienta MS Outlook

Pokračuj