Návody k certifikátom

Na tejto stránke sú dostupné všetky potrebné návody pre žiadateľov a držiteľov certifikátov vydaných certifikačnými autoritami (CA Disig) prevádzkovanými poskytovateľom dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Návody pre držiteľov certifikátov vydaných certifikačnou autoritou CA Disig

Na to aby ste mohli získať

  • Certifikát pre e-mail - autorizácia a šifrovanie elektronickej pošty, prípadene autorizácia dokumentov zdokonaleným el.podpisom/zdokonalenou el. pečaťou
  • Certifikát pre autentifikáciu - klientska autentifikácia, autorizácia dokumentov zdokonaleným el. podpisom/zdokonalenou el. pečaťou,
  • Kvalifikovaný certifikát, kde kryptografické kľúče nie sú generované a uložené v QSCD
musíte postupne uskutočniť všetky nižšie uvedené kroky.

1. Návod na generovanie žiadosti o certifikát pre podpis/pečať

Pokračuj

2. Odoslanie žiadosti na registračnú autoritu CA Disig

Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať ako prílohu e-mailu na adresu: radisig@disig.sk

3. Návod na inštaláciu vydaného certifikátu

Pokračuj

4. Návod na import certifikátu pre podpis/pečať do systémového úložiska certifikátov MS Windows

Pokračuj

5. Návod na import certifikátu pre podpis/pečať do systémového úložiska certifikátov Mozilla Firefox

Pokračuj

6. Návod na inštaláciu certifikátu do poštového klienta MS Outlook

Pokračuj