Návody k certifikátom

Na tejto stránke sú dostupné všetky potrebné návody pre žiadateľov a držiteľov certifikátov vydaných certifikačnými autoritami (CA Disig) prevádzkovanými poskytovateľom dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Návody pre držiteľov certifikátov vydaných certifikačnou autoritou CA Disig

Na to aby ste mohli získať certifikát pre elektronický podpis/pečať a používať ho na podpisovanie a šifrovanie elektronickej pošty (certifikát pre podpis) resp. na vyhotovovanie elektronickej pečate (certifikát pre pečať) musíte postupne uskutočniť všetky nižšie uvedené kroky:

1. Vygenerovanie žiadosti o certifikát pre podpis/pečať

Podrobný návod na generovanie žiadosti o certifikát pre podpis/pečať v prehliadači Intenet Explorer je popísaný v:

  • Návod na generovanie žiadosti v prehliadači IE  Pokračuj

2. Odoslanie žiadosti na registračnú autoritu CA Disig

  • Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať ako prílohu e-mailu na adresu: radisig@disig.sk

3. Návody na inštaláciu do úložiska MS Windows a poštového klienta MS Outlook

  • Návod na inštaláciu certifikátu pre podpis/pečať do systémového úložiska certifikátov MS Windows  Pokračuj
  • Návody na inštaláciu certifikátu pre podpis do poštového klienta MS Outlook  Pokračuj

4. Návody na zálohovanie a obnovu certifkátu pre jednotlivé typy prehliadačov.

  • Návod na zálohovanie a obovu certifikátu pre podpis/pečať z a do systémového úložiska certifikátov MS Windows  Pokračuj
  • Návod na inštaláciu certifikátu pre podpis/pečať zo zálohy do systémového úložiska certifikátov Mozilla Firefox  Pokračuj