Politiky a dokumenty

Spoločnosť Disig, a.s., v postavení kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a poskytovateľa dôveryhodných služieb, vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania týchto služieb. Tiež popisuje aj bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri ich poskytovaní.

Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre potreby eID
Názov dokumentu Verzia Účinnosť od Účinnosť do
Politika vydávania certifikátov na eID
OID: 1.3.158.35975946.0.0.1.1.9
1.7 16.6.2021  
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 2.0 1.9.2020  
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 1.0 18.4.2017 31.8.2020
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 2.0 6.3.2020  
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 1.0 25.5.2018 5.3.2020
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   1.9.2020  
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   1.7.2018 31.8.2020
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   25.5.2018 30.6.2018
Aktuálne verzie dokumentov poskytovateľa dôveryhodných služieb
Názov dokumentu Verzia
 
Účinnosť
od
Účinnosť
do
EN version
link
Bezpečnostné pravidlá 3.0 1.7.2014    
CP CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1
5.5 20.5.2021   EN version
CPS RA CA Disig 5.6 18.6.2021   EN version
CPS RA CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3
5.5 20.5.2021 17.6.2021 EN version
Všeobecné podmienky poskytovania a používania služby QES Portal 1.0 10.6.2019    
Pravidlá poskytovania služby QES portal 1.0 10.6.2019    
Správy z auditu poskytovaných dôveryhodných služieb
Názov dokumentu Auditované obdobie Dátum vydania
Správa audítora (2021) - EN verzia 22.5.2020 - 21.5.2021 22.6.2021
Osvedčenie o audite pre spoločnosť Disig, a.s.(2021) - EN verzia 22.5.2020 - 21.5.2021 22.6.2021