Politiky a dokumenty

Spoločnosť Disig, a.s., v postavení kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a poskytovateľa dôveryhodných služieb, vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania týchto služieb. Tiež popisuje aj bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri ich poskytovaní.

Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre potreby eID
Názov dokumentu Verzia Účinnosť od Účinnosť do
Politika vydávania certifikátov na eID
OID: 1.3.158.35975946.0.0.1.1.9
1.5 25.5.2018  
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 1.0 18.4.2017  
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 2.0 6.3.2020  
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 1.0 25.5.2018 5.3.2020
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   1.7.2018  
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   25.5.2018 30.6.2018
Aktuálne verzie dokumentov poskytovateľa dôveryhodných služieb
Názov dokumentu Verzia Účinnosť od Účinnosť do
Bezpečnostné pravidlá 3.0 1.7.2014  
CP CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1
5.3 2.12.2019  
CPS RA CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3
5.3 2.12.2019  
Prehlásenie audítora (2020)   10.6.2020  
Všeobecné podmienky poskytovania a používania služby QES Portal 1.0 10.6.2019  
Pravidlá poskytovania služby QES portal 1.0 10.6.2019