Politiky a dokumenty

Spoločnosť Disig, a.s., v postavení kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a poskytovateľa dôveryhodných služieb, vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania týchto služieb. Tiež popisuje aj bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri ich poskytovaní.

Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre potreby eID
Aktuálne verzie
Názov dokumentu Verzia Účinnosť od  
Politika vydávania certifikátov na eID
OID: 1.3.158.35975946.0.0.1.1.9
1.8 29.11.2022  
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 2.0 1.9.2020  
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 2.0 6.3.2020  
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID platné od 1.1.2023   1.1.2023  
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID platné do 31.12.2022 1.9.2020  
Archívne verzie
Názov dokumentu Verzia Platná od Platná  do
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 1.0 18.4.2017 31.8.2020
Informácia o spracúvaní osobných údajov - eID 1.0 25.5.2018 5.3.2020
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   1.7.2018 31.8.2020
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID   25.5.2018 30.6.2018
Aktuálne verzie dokumentov poskytovateľa dôveryhodných služieb
Názov dokumentu Verzia Účinnosť od Linka k EN verzii
Bezpečnostné pravidlá 4.0 25.5.2018  
CP CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1
5.9 1.9.2023 EN version
CPS RA CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3
5.9 1.9.2023 EN version
CP SMIME CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.11
1.0 1.9.2023 EN version
CPS SMIME RA CA Disig
OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.12
1.0 1.9.2023 EN version
Všeobecné podmienky poskytovania a používania služby QES Portal 1.0 10.6.2019  
Pravidlá poskytovania služby QES portal 1.0 10.6.2019  
Správy z auditu poskytovaných dôveryhodných služieb
Názov dokumentu Auditované obdobie Dátum vydania
Správa audítora (2023) - EN verzia 23.4.2022 - 21.4.2023 2.6.2023
Osvedčenie o audite pre spoločnosť Disig, a.s.(2023) - EN verzia 23.4.2022 - 22.4.2023 2.6.2023
Archív dokumentov poskytovateľa dôveryhodných služieb
Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov
(OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1)
Verzia Účinnosť od  
5.8 20.4.2023 CP CA Disig verzia 5.8
5.7 1.10.2022 CP CA Disig verzia 5.7
5.6 20.5.2022 CP CA Disig verzia 5.6
5.5 20.5.2021 CP CA Disig verzia 5.5
5.4 1.9.2020 CP CA Disig verzia 5.4
5.3 2.12.2019 CP CA Disig verzia 5.3
5.2 17.5.2019 CP CA Disig verzia 5.2
5.1 23.5.2018 CP CA Disig verzia 5.1
5.0 25.9.2017 CP CA Disig verzia 5.0
4.9 28.11.2016 CP CA Disig verzia 4.9
4.8 1.6.2015 CP CA Disig verzia 4.8
4.7 23.3.2015 CP CA Disig verzia 4.7
4.6 1.7.2013 CP CA Disig verzia 4.6
4.5 22.8.2012 CP CA Disig verzia 4.5
4.4 1.7.2012 CP CA Disig verzia 4.4
Pravidlá poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov - časť: RA
(OID: 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3)
Verzia Účinnosť od    
5.8 1.10.2022 CPS CA Disig verzia 5.8
5.7 20.5.2022 CPS CA Disig verzia 5.7
5.6 18.6.2021 CPS CA Disig verzia 5.6
5.5 20.5.2021 CPS CA Disig verzia 5.5
5.4 1.9.2020 CPS CA Disig verzia 5.4
5.3 2.12.2019 CPS CA Disig verzia 5.3
5.2 17.5.2019 CPS CA Disig verzia 5.2
5.1 23.5.2018 CPS CA Disig verzia 5.1
5.0 25.9.2017 CPS CA Disig verzia 5.0
4.9 28.11.2016 CPS CA Disig verzia 4.9
4.8 1.6.2015 CPS CA Disig verzia 4.8
4.7 23.3.2015 CPS CA Disig verzia 4.7
4.6 1.7.2013 CPS CA Disig verzia 4.6
4.5 22.8.2012 CPS CA Disig verzia 4.5
4.4 1.7.2012 CPS CA Disig verzia 4.4